Практически съвети по лозарство и винарство
Проф.Славчо Панделиев; проф. Ангел Харизанов и др.

18.00 лв.

Лавандула
Анка Георгиева

8.00 лв.

Съвети по градинарство
Минка Алипиева

9.90 лв.

Лешник
Проф. д-р Цоло Михайлов

6.00 лв.

Американска боровинка
Драган Брезовски

4.00 лв.

Обща технология на виното Т.I
Трифон Иванов

28.00 лв.

275 съвета по лозарство
Митко Ников

6.40 лв.

Биологична растителна защита
Ангел Харизанов и др.

36.00 лв.

Съвети по овощарство
Симеон Дочев

9.90 лв.

Практическо овощарство
Гено Пепелянков,Георги Тренчев

9.90 лв.