Вещно право
Георги Боянов

25.00 лв.

Сборник казуси по гражданскоправни науки
Съставител Гергана Боянова

14.00 лв.

Основи на гражданското право
Георги Боянов

20.00 лв.

Търговско право. Обща част
Ангел Калайджиев

19.80 лв.

Парламентарно право
Георги Близнашки

20.00 лв.

Имуществено и лично застраховане
Христо Драганов

20.00 лв.

Големите юридически системи
Марио Лозано

35.00 лв.

Криминалистика/ Четвърто издание
Проф. д-р Цеко Цеков

25.00 лв.

Римско частно право
Михаил Андреев

25.00 лв.

Вещните сервитутни права
Гергана Боянова

14.00 лв.