Добрите, лошите и грозните
Благой Д. Иванов

12.90 лв.

Кинообразованието в България
Валентина Фиданова - Коларова

10.00 лв.

Кино и електронни медии
Михаил Мелтев

15.00 лв.

Великите филмови режисьори
Анди Туи и Мат Гласби

19.90 лв.

Киното в България Част I (1897-1956)
Александър Грозев

30.00 лв.

От киновъзприемане към кинотворчество
Валентина Фиданова - Коларова

10.00 лв.