Надхитрени от случайността
Насим Никълъс Талеб

17.90 лв.

Международни финанси
Милчо Стоименов

85.00 лв.

Управление на риска в банката
Силвия Трифонова

25.00 лв.

Финансиране на международната търговия
Милчо Стоименов; Весела Тодорова

39.00 лв.

Оптимизация на инвестиционния избор
Маргарита Александрова

21.00 лв.

Начинът на Уорън Бъфет
Робърт Дж. Хагстром

22.00 лв.

Финансово-стопански анализ. Първо издание
Росица Иванова, Любомир Тодоров

26.00 лв.

След кризата
Джеймс Рикардс

22.00 лв.

Банки и кредитно посредничество
Пенка Стефанова

18.00 лв.